TAGEM18/AR-GE/35 NUMARALI PROJEMİZ

Yüksek katma değerli ve doğal tarımsal ürünlere olan talep dünyada ve ülkemizde son yıllarda artış göstermektedir. Bu kapsamda ısırgan, keten ve kenevir tekstil, yalıtım, otomotiv, kimya gibi birbirinden farklı amaçlarla birçok sektörde kullanılmakta ve bu tür katma değerli, doğal ürünlerin başında gelmektedir.

Ülkemizde geçmiş yıllarda yapılan keten ve kenevir gibi lif üretimi daha ziyade tekstil dışı alanlarda halat, urgan, halı tabanı vb. gibi günümüzde kullanımı azalan ya da ucuz sentetik ürünlere yönelen üretimle sınırlı kalması, yeterince AR-GE ve yatırım yapılmaması vb. nedenlerle yok olmaya başlamıştır.

Gelişen dünya koşullarında lif bitkilerinin üretimine uygun olan Karadeniz bölgesinde yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesine yönelik yerli çeşitler geliştirmek ve geliştirilen çeşitlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması önem kazanmıştır.

Bu sayede organik tarımsal üretime uygun, yüksek verimli ve ince elyaf kaliteli iplik ve kumaş elde edilmesine yönelik pamuk dışı lif bitkilerinin üretim metotlarının geliştirilmesi ve üretim maliyetlerinin mekanizasyon kullanılması suretiyle azaltılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu projede, keten, kenevir ve ısırgan bitkilerinde farklı üretim metotlarının lif verimi ve kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesinin yanı sıra üretim ve işleme maliyetlerinin azaltılması da amaçlanmıştır.

Projemizin tanıtıldığı siteye www.lifmekanizasyon.com adresinden ulaşabilirsiniz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar