Astab Tütün Makine Limited Şirketi 2007 yılında İzmir merkezli olarak kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana Türk tütün üreticilerinin çalışma koşullarını iyileştirecek, onların üretimlerini artırmak suretiyle gelirlerinde artışlar sağlayacak çözümler üzerinde çalışmalar yapmıştır.

Amaç ve hedefimiz Türk Tütün sektörüne yardımcı çözümler üretmek, bu sayede üretici, sektör temsilcisi firmalar ve Astab' ın birlikte kazanmasını sağlamaktır.

Bu hedefle 2007 yılından başlayan öykümüz Karadeniz bölgesinde üreticilerin hemen hemen tamamına yakın bir kısmının kullandığı Tütün Dizme Makinesi üretimiyle başlamış, 2010 yılından 2019 yılına kadar da Tütün Fileleme Makinesinin üretilmesine kadar süregelmiştir.

Tütün Fileleme Makinemiz ve kurutma sistemimiz Dünya' da ilk defa (*)tarafımızdan geliştirilmiştir. Avrupa birliği Patent Ofisi' nin EP 2770855 nolu patent belgesine sahiptir. Bu güne kadar olduğunun tersine Dünya' ya da Türkiye' den yayılacaktır. 2014 - 2019 yılları arasında Yunanistan, Makedonya, Lübnan, Tayland, Sırbistan, Bulgaristan ülkelerine toplam 200' e yakın makine ve makine sarf malzemesi olan Tütün Kurutma Filesi ihraç edilmiştir.

40 göz katlama makinemiz, her biri 160 kovalık 2 adet Volkmen büküm makinemiz ve 56 adet File örme makinemizle 250.000 Metre/Gün file örme kapasitesi ile üretim yapmaktayız.

Firmamız 2017 yılından itibaren diğer tarımsal ürünlerle ilgili mekanizasyon AR-GE çalışmalarına başlamıştır. Firmamızın proje yürütücülüğünü yaptığı TAGEM 18/AR-GE/35 Numaralı " SAPLARINDAN LİF ELDE EDİLEN BİTKİLERDE (KETEN- KENEVİR-ISIRGAN) TARIM TEKNİKLERİ VE MEKANİZASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE İŞLEME MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ" Projesi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ , KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜTÜSÜ ve MAYTEKS ÖRME A.Ş. FİRMASI PAYDAŞLIĞIYLA 15 EYLÜL 2018 Tarihinde başlamış ve 36 aysürmesi planlanmıştır.

Bir yandan proje faaliyetleri yürütülürken diğer yandan sektörde Türkiye ' de tek olan firmamız. Üretilen kenevirlerden lifleri ayıklayan prototip elyaf soyma makinesini geliştirmiş. Havuzlanmamış saplardan Elyaf soyma işlemlerini de beraber yürütmektedir.

AR-GE projemizi tanıtan web sitemiz www.lifmekanizasyon.com sitesi de yayına başlamıştır.

Kenevir elyafının kotonize edilerek işlenmesi tarafımızdan geliştirilen yöntemlerle devam etmektedir. Bu konuda geliştirmelere devam etmekteyiz. Yakın bir zamanda kenevir+ pamuk karışımlı tekstil ürünleri ihracatına yönelik çalışmalarımız sürmektedir.

Firmamızca 2019 Yılında gelişen dünya koşullarında üretimi son derece azalmış olan LATAKİA TÜTÜNÜ( İsli Tütün) üretimine başlanmıştır.Tüm dünya da en kaliteli pipo tütünü harmanlarında tercih edilen bu tütünlerin üretiminin azalmasıyla birlikte ,Pipo tütünü üreticileri tarafından aromalar kullanılmak suretiyle sorun çözülmeye çalışılmaktadır. Bu güne kadar Türkiye' de üretilmeyen ancak Katma değeri çok yüksek olan bu tütünlerin ASTAB' ın geliştirdiği yeni teknoloji ile Türkiye' de üretilmesi ile Tütün ihracatımızda yeni yolların açılması sağlanacağı gibi Dünya da üretilen Pipo tütünü harmanlarında yüksek kaliteli Türk Tütünü' nün kullanımı sağlanacaktır.

Bu ve diğer konularda yeni çalışmalar yapmaktayız. Umarız yeni ve gelişmiş diğer ürün,makine ve sistemleri de bu sitede tanıtmak fırsatı buluruz.

(*)Austrian Patent Office 11.03.2013 search rep. App. No: 2012 /08642

PCT/TR2013/000205

European Patent Office EP2770855

TPE:2012/08642